Biografija

Melika Mahmutbegović rođena je 20.04.1959. godine u Bugojnu, gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju. Na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, diplomirala je 1983. godine i stekla zvanje doktora medicine. Po završetku studija počinje sa radom u JU Dom zdravlja Bugojno kao ljekar opće prakse.  Specijalizirala je opću hirurgiju 1992. godine na Klinici Sestre Milosrdnice  u Zagrebu i stekla zvanje- specijalista opće hirurigije. Nakon specijalizacije vraća se u rodni grad gdje nastavlja sa radom kao hirurg u Medicinskom centru Bugojno.Iste godine pridružila se  Armiji RBiH i radila kao hirurg u Ratnoj bolnici. 1995.godine izabrana je za direktora Medicinskog centra Bugojno.

U oblasti rukovođenja educirala se za poslove menadžera u okviru Državne bolnice u Sarajevu, te 1999. godine završava Menadžment u zdravstvu. U organizaciji Federalnog ministarstva zdravstva, završava i obuku „Stručno usavršavanje menadžera domova zdravlja i bolnica“. Na Ekonomskom fakultetu Univerzitetskog centra Sarajevo 2010.  i 2012. godine završava  I i II stepen  Zdravstvenog  menadžmenta – ekonomija u zdravstvu.

Na Medicinskom fakultetu Univerziteta Sarajevo 2010. godine odbranila je magistarski rad pod naslovom „Značaj FNA u zlatnom standardu dijagnostike i terapije karcinoma dojke“ i stekla naučno znanstveni stepen magistar medicinskih nauka.

Na općim izborima 1998. godine izabrana  za zastupnicu u Skupštini Srednjobosanskog kantona. Na Općim izborima 2002. godine  izabrana  za zastupnicu Zastupničkog doma Parlamenta FBiH. Na općima izobrima 2010. godine ponovo  izabrana za zastupnicu Zastupničkog doma Federalnog Parlamenta, Na mjesto predsjednice  OO SDA Bugojno izabrana   2014. godine.

mr. sc. dr Melika Mahmutbegović dobitnica je Plakete za humanost, Udruženja hirurga BiH i Plakete Općine Bugojno.