Održan Okrugli stol na temu „Modaliteti rješavanja socijalnog statusa porodilja i isplate dječjeg doplatka u Federaciji BiH“
DSC_4488

Na okruglom stolu o temi “Modaliteti rješavanja socijalnog statusa porodilja i isplate dječjeg doplatka na području Federacije BiH”, koji je održan danas u Sarajevu, doneseno je nekoliko zaključaka među kojima je i taj da je uz koordinaciju svih nivoa vlasti u Federaciji BiH potrebno osigurati jedinstvena zakonska rješenja koja će osigurati adekvatne pravne mehanizme zaštite i podrške ženama na području cijele Federacije BiH.

Cilj skupa, čiji je organizator potpredsjednica Federacije BiH Melika Mahmutbegović, suorganizatori predsjedavajuća Doma naroda Parlamenta FBiH Lidija Bradara, predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta FBiH Edin Mušić i ministar rada i socijalne politike FBiH Vesko Drljača, bio je sagledati stanje u oblastima statusa porodilja i isplate dječjeg doplatka, te provedbom definiranih zaključaka pokušati popraviti stanje u navedenim oblastima.

“Uz koordinaciju svih nivoa vlasti u Federaciji BiH potrebno je osigurati jedinstvena zakonska rješenja koja će osigurati adekvatne pravne mehanizme zaštite i podrške ženama na području cijele Federacije BiH”, iznijela je Mahmutbegović jedan od zaključaka nakon okruglog stola.

Istakla je da je jedan od zaključaka i dati podršku donošenju novog zakona o podršci porodici sa djecom na nivou Federacije BiH, koji bi na jedinstven način na načelima socijalne pravičnosti trebao urediti ostvarivanje osnovnih prava iz ove oblasti – dječiji dodatak i novčana pomoć nezaposlenim porodiljama u Federaciji BiH.

“Nužno je promijeniti formalno-pravni status žena porodilja u radnom odnosu na način da se njihova prava iz sistema socijalne zaštite vrate u sistem prava iz radnog odnosa i zdravstvenog osiguranja. Potrebno je preispitati vertikalnu raspodjelu javnih prihoda po nivoima vlasti pri čemu osnovni kriterij za raspodjelu sredstava treba da budu prava građana”, pojasnila je Mahmutbegović zaključke okruglog stola.

Prema njenim riječima, ovo je kod donošenja i predlaganja zakona za zaštitu porodica sa djecom prvi put da su u koordinaciji kantonalni i federalni nivo.

Mahmutbegović je mišljenja da ima nade da se ovi zaključci u budućnosti realizuju.

“Skoro 20 godina mi pričamo na ovu temu. Ono što se ne vidi, a što se dešavalo u međuvremenu jeste da su svi kantoni na određeni način prihvatili određena rješenja. Ono što nije dobro je ta jedna neravnopravnost ili diskriminacija po osnovu visine tih naknada i ostvarivanja prava za žene koje su u javnom i privatnom sektoru. Tu postoji velika diskriminacija da su povlaštene žene koje rade u javnom sektoru na način da imaju potpunu platu, a one koje su u privatnom sektoru, njihova plaća je od kantona do kantona različita – od 50 do 90 posto”, izjavila je Mahmutbegović.